Delning av resurser Office 365

Att dela resurser mellan två miljöer i Office 365 är inte det enklaste, speciellt inte om man har väldigt många användare som ska förstå och kunna använda resurserna.

Vi mötte denna problematik under ett stort migreringsprojekt där över 50,000 användare och ca 3000 resurser så som rum och utrustning skulle kunna jobba som vanligt under hela migreringsperioden.