headerpic
« Hem

Om Molnbolaget


Företaget

Molnbolaget är ett högspecialiserat driftbolag med expertkunskaper inom området molnlösningar med den främsta inriktningen på Microsoftplattformen i form av Azure och Office 365. Molnbolaget använder molnet för att bygga delar av eller hela IT-leveransen till kund.

 

Vår vision

Molnbolaget ska bli det ledande bolaget i Sverige inom molnlösningar och som en utpräglad “Asset Free Service Provider”. Detta genom att hålla hög kompetens och leveranskapacitet inom rådande teknologier.

Molnbolaget ska vara det naturliga förstahandsvalet för tjänster, förvaltning och support i molnet.