Molnbolaget – ditt förstahandsval

Molnbolaget är ett högspecialiserat IT-bolag inom molntjänster och dess plattformar. Våra fokusområden är Azure, Office 365, Google Cloud och Amazon Web Services. Vi är helt enkelt den oberoende parten gällande tjänster och plattformar i molnet. I kombination med vår expertkunskap och de möjligheter som finns i dessa plattformar kan vi bygga och förvalta delar av eller hela IT-leveransen till kund.

Kunder ska uppleva att Molnbolaget är det naturliga förstahandsvalet för tjänster, förvaltning och support i molnet. Vi är verksamma i Norden med huvudkontor i Örebro tillsammans med vårt systerbolag Integrationsbolaget som är ett högspecialiserat konsultföretag med expertkunskaper inom systemintegration på ledande teknologier i molnet och on-premise.